Om Kulörens konstförening

I vår konstförening vill vi sprida och öka intresset för konst och konsthantverk. Våra medlemmar är medarbetare på Kungälvs kommun. Vi har också ett antal före detta medlemmar som numera är pensionärer som vill fortsätta sitt medlemskap. Varje vår och höst ordnar vi utlottningar av konst. Vid höstens utlottning försöker vi även bjuda in en gäst/konstnär som berättar om sin konst. Varje vår försöker vi också arrangera en liten konstresa.

Det finns en styrelse och en inköpskommitté. De väljs på årsmötet varje år. Konstverken köps i första hand på gallerier i Kungälv, Göteborg och övriga Bohuslän samt hemma hos konstnärer. Inköpskommittén gör sina inköp främst på lördagar då även andra medlemmar är välkomna att följa med. Inköpskommittén strävar efter en stor variation på de konstverk som inhandlas både vad gäller material och utformning, exempelvis olja, grafik, foto, keramik, textil, silversmycken mm.

Utlottningen

Tvåveckor före utlottningen ställs de inköpta konstverken ut på lämpligt ställe, exempelvis i Stadshuset. Där kan du bekanta sig med dem och fundera på vad du helst skulle vilja vinna. Utlottningen sker efter medlemsnummer. Är du närvarande vid utlottningen får du välja vinst. Men du kan också genom en skriftlig fullmakt ge någon förtroende att välja vinst. Utlottningarna är trevliga sammankomster med dryck, tilltugg och närvarovinster.

Bli medlem i Kulören

Om du vill bli medlem i konstföreningen skickar du ett mail till: kuloren@kungalv.se med följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Arbetsplats
  • E-postadress

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i föreningens styrelse. Avgiften för medlemskap är 35 kronor per månad och betalas enklast genom ett så kallat intresseavdrag på din lön. När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse med ditt medlemsnummer.

Rutinbeskrivning över Kulörens behandling av medlemmars personuppgifter

När en person ansöker om medlemskap i Kulören ombeds denne att skicka in namn, telefonnummer och personnummer.

  • Namnet och telefonnummer förs in i föreningens medlemsregister.
  • Namn och personnummer skickas med e-post till Soltak AB. E-post raderas från ”skickat” när bekräftelse i någon form erhållits om att medlemsavgift registrerats.
  • Personnummer raderas från Kulörens register
  • Inbjudningar till aktiviteter skickas till medlemmar via e-post. E-post raderas från ”skickat” när aktiviteten är över.
  • E-post kommer till Kulörens brevlåda med en förfrågan. E-post raderas när förfrågan är besvarad/verkställd.

När en begäran inkommer från medlem om att bli raderad ska detta verkställas omgående av personuppgiftsansvarig, dvs Kulörens styrelse.