Våren är här – Kulörens årsmöte samt vårdragning 16 maj

Välkommen till årsmöte, med sedvanlig utlottning, 16 maj i Stadshuset. Mingel startar från 17.30, mötet öppnar 18.00.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas här inom kort. Vill du se vilka konstverk som lottas ut är du välkommen på vernissage den 9 maj mellan klockan 11 -15 i Bohusrummet i Stadshuset.

Verken finns fotograferade här.

Du hittar också en fullmakt här på sidan som du kan ge till någon som representerar dig om du skulle ha turen att vinna men inte kan vara på plats.

Eventuella motioner kan lämnas till kuloren@kungalv.se senast den 10/4.

Vi behöver fler funktionärer till valberedningen och inköpskommittén, kanske är det du? Förslag till nya funktionärer kan lämnas till Valberedningen Monica Kindblad monica.kindblad@skola.kungalv.se. 

Har du inte betalt medlemsavgiften?

Du som ännu inte har betalat din medlemsavgift på 210 kronor (gäller dig som ej har löneavdrag) ska betala in senast 30/4 för att kunna delta i utlottningen. Betala till bankgiro 5683-5382. Frågor om detta kan ställas till Ingvor Karlsson 0708-727858. ingvor.em.karlsson@gmail.com